ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสระพังข่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050020
PERCODE 6 หลัก50861
กระทรวง 10 หลัก1040050861
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระพังข่า
ชื่อ (อังกฤษ)bansapungka
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสระพังข่า
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์srapangkha.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.54616555
Longitude
102.461396

62.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน