ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1บ้านหนองไผ่กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43294784phaidusit@gmail.comnps.kkn5.go.th
40050002508721040050872 บ้านสำราญหินลาด 8บ้านสำราญหินลาดกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด -SUMRAN_KKN5@hotmail.combansumrarn.kkn5.go.th
40050003508731040050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 11บ้านหนองตาไก้กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 081-7684995nongtakai_kkn5@hotmail.comnongtakai.kkn5.go.th
40050004508481040050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 2บ้านโคกสูงกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --koksungwit.kkn5.go.th
40050005508501040050850 บ้านโนนดู่หนองแวง 5บ้านโนนดู่กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-260265nondunongweang@gmail.combannondu.kkn5.go.th
40050006508671040050867 บ้านโคกกลางหนองแปน 6บ้านโคกกลางกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-260172-kokklangnongpaen.kkn5.go.th
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 9บ้านบะยาวกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 081-6701030-nonfunruea.kkn5.go.th
40050008508461040050846 บ้านกุดกว้าง 4บ้านกุดกว้างกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 085-4643668kudkwang.kkn5.go.th
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร 3บ้านขนวนกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-206141-bankhanuan.kkn5.go.th
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 10บ้านโพนสว่างจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43299220donmong.kkn5.go.th
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญ 6บ้านหนองหอยจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43388275-nonghoitep.kkn5.go.th
40050013508371040050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 1บ้านจระเข้จระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43388313banhuana.kkn5.go.th
40050014508381040050838 บ้านหัวบึงสว่าง 5บ้านหัวบึงจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 082-888-7527narongwit@kkumail.comhuabeung.kkn5.go.th
40050015508561040050856 บ้านกุดแคน 8บ้านกุดแคนโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 942615639kudkan2482@hotmail.combankudkan.kkn5.go.th
40050016508571040050857 บ้านกุดเลา 3บ้านกุดเลาโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน kudlao.kkn5.go.th
40050017508581040050858 บ้านโนนทอง 2บ้านโนนทองโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43425172moreecom@gmail.comnonthong.kkn5.go.th
40050018508591040050859 บ้านฝางน้อย 9บ้านฝางโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 918656084-fangnoi.kkn5.go.th
40050019508601040050860 บ้านภูมูลเบ้า 4บ้านภูมูลเบ้าโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43425054-phumulbao.kkn5.go.th
40050020508611040050861 บ้านสระพังข่า 5บ้านสระพังข่าโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --srapangkha.kkn5.go.th
40050021508621040050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง 6หนองเขื่อนช้างโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 926846398Chang-2556@hotmail.comnongkeunchang.kkn5.go.th
40050022508631040050863 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 21บ้านหนองนกเขียนโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน wipadatham@gmail.comnongnokkian.kkn5.go.th
40050023508641040050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด 12บ้านหินลานโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0-huaiarun.kkn5.go.th
40050024508651040050865 บ้านห้วยทรายทอง 13บ้านห้วยทรายโนนทองหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 080 181 3836banhuaithong@gmail.comhuaisaithong.kkn5.go.th
40050025508771040050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 7บ้านกุดฉิมโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 043-260130-bankudchim.kkn5.go.th
40050026508491040050849 บ้านนาเปือย 5บ้านนาเปือยโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443239napueai.kkn5.go.th
40050027508511040050851 บ้านโนนทันวิทยา 1บ้านโนนทันโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443238nontunwittaya@gmail.comnontanwit.kkn5.go.th
40050029508531040050853 บ้านร่องสมอ 10บ้านร่องสมอโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443235emmy.55555@hotmail.comrongsamor.kkn5.go.th
40050030508541040050854 บ้านหว้า 3บ้านหว้าโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 43443237banwha2@gmail.combanwa.kkn5.go.th
40050031508551040050855 บ้านห้วยม่วง 9บ้านห้วยม่วงโนนทันหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 043-443166huaymuang2555@hotmail.comhuaimuang.kkn5.go.th
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5บ้านโคกกลางโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 00kokklangnonkun.kkn5.go.th
40050033508681040050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 9บ้านดอนหันโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43210732rattanaphon2501@hotmail.comdonhunnon.kkn5.go.th
40050034508691040050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3บ้านโนนจั๊กจั่นโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0nonjan.kkn5.go.th
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยา 10บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43296341-nonsa-atpit.kkn5.go.th
40050036508741040050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 14บ้านหนองลุมพุกโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43260247an-ong@hotmail.co.thnonglumpuk.kkn5.go.th
40050037508751040050875 บ้านโนนหนองแวง 7บ้านหนองแวงโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 893950489nong-wang@hotmail.comnonnongwang.kkn5.go.th
40050038508441040050844 บ้านหนองสระ 4บ้านหนองสระบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 878633985-bannongsra.kkn5.go.th
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูล 2บ้านกงกลางบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 842761674bankongschool@gmail.combankong.kkn5.go.th
40050040508431040050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 5หนองเม็กบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา nongmek55@hotmail.comnongmeg.kkn5.go.th
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 7บ้านดอนกอกบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 909305105moreecom@gmail.comnongpue.kkn5.go.th
40050043508411040050841 โพธิ์ตากวิทยา 10บ้านโพธิ์ตากบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43295894potak.kkn5.go.th
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ 3บ้านหนองแสงบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43260551kunkrustit@hotmail.comnongsangwit.kkn5.go.th
40050045508321040050832 บ้านหาด 10บ้านหาดบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43210733-banhad.kkn5.go.th
40050046508901040050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 7บ้านเหมือแอ่บ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260487jitrak_29@hotmail.commueadae.kkn5.go.th
40050047508281040050828 บ้านสว่างดอนช้าง 9บ้านสว่างดอนดู่บ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260356-sawangdonchang.kkn5.go.th
40050048508291040050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา 4บ้านหนองกุงใหญ่บ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 885946495nongkungmon.kkn5.go.th
40050049508301040050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 8บ้านหนองโนบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 885604589nongnoprachasan@hotmail.combannongno.kkn5.go.th
40050050508311040050831 บ้านหนองแสงสามัคคี 11บ้านหนองแสงบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --bannongsang.kkn5.go.th
40050051508251040050825 บ้านนาหว้า 15บ้านนาหว้าบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43294920bannawa.kkn5.go.th
40050052508261040050826 บ้านป่าเสี้ยว 6บ้านป่าเสี้ยวบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260321pasiao.kkn5.go.th
40050053508271040050827 บ้านเม็ง 3บ้านเม็งบ้านเม็งหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43294512-banmeng.kkn5.go.th
40050054508881040050888 บ้านหนองแวงภูเขา 10บ้านหนองแวงยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา nongwang.kkn5.go.th
40050055508891040050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 3บ้านหนองหว้ายางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 00bannongwa.kkn5.go.th
40050056508841040050884 บ้านดอนแขม 4บ้านดอนแขมยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 043-260689-bandonkham.kkn5.go.th
40050057508851040050885 บ้านดอนหันสระบัว 8บ้านดอนหันยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 892793525donhun.kkn5.go.th
40050058508861040050886 บ้านนางิ้ว 5บ้านนางิ้วยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43260245nangio.kkn5.go.th
40050059508871040050887 บ้านยางคำ 1บ้านยางคำยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43451070yangkhum.kkn5.go.th
40050060508761040050876 ชุมชนหนองเรือ 13บ้านหนองเรือหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43294114chumchon.nr@gmail.comchumchonnongruea.kkn5.go.th
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยา 8บ้านท่าศาลาหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43210735tasalaschool@outlook.co.thtasala.kkn5.go.th
40050062508791040050879 บ้านฟ้าเหลื่อม 5บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 43260335baanfalueam_school@outlook.co.thfalueam.kkn5.go.th
40050063508801040050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 4บ้านหนองกุงหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 827443534aonmylove2014@outlook.co.thbannongkung.kkn5.go.th
40050064508821040050882 หนองไฮประชารัฐ 9บ้านหนองไฮหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 869139189sam.kkn5@gmail.comnonghaipracharat.kkn5.go.th
40050065508831040050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 3บ้านเหล่าหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 862222015-banlao.kkn5.go.th
40050066508341040050834 สะอาดประชาสรรค์ 7บ้านสะอาดหนองเรือหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 909589021kidenkondong@hotmail.comsa-atprachasan.kkn5.go.th
40050067502271040050227 บ้านขามป้อม 12บ้านขามป้อมขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 894433112wongdeuan095@gmail.comkhampom.kkn5.go.th
40050068502281040050228 โคกม่วงศึกษา 7บ้านโคกม่วงขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 043-464500-kokmuangsuksa.kkn5.go.th
40050069502291040050229 บ้านโป่งเอียด 11บ้านโป่งเอียดขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ pongiat.kkn5.go.th
40050070502361040050236 บ้านนาสีนวน 1บ้านนาสีนวนขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43463100-nasinuan.kkn5.go.th
40050071502391040050239 บ้านสัมพันธ์ 3บ้านสัมพันธ์ขัวเรียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43260719-sampun.kkn5.go.th
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัว 2บ้านเหมือดแอ่โนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 00mueadaenongbua.kkn5.go.th
40050073502421040050242 ชุมชนชุมแพ 13บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ chumchonchumphae.kkn5.go.th
40050074502441040050244 บ้านชุมแพ 10บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 433122270banchumphae.kkn5.go.th
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง 11บ้านหนองบัวชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ -NBMket5@gmail.combannongbua.kkn5.go.th
40050077502471040050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ 16บ้านหนองตาไก้ชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43312226ccpkk5@gmail.comchumphaechanu.kkn5.go.th
40050078502481040050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 2บ้านแห่ชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43471445banhae470@hotmail.combanhae.kkn5.go.th
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง #เรียนรวมบางชั้น 4บ้านโนนทองหลางไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 898619607Nonthonglang2500@hotmail.co.thnonthonglang.kkn5.go.th
40050083502501040050250 บ้านไชยสอ 1บ้านไชยสอไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --chaisoa.kkn5.go.th
40050084502541040050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 3บ้านไผ่กุดหินไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43041061anyarat.bb531@gmail.comphaikudhin.kkn5.go.th
40050085502551040050255 บ้านหนองสังข์ 5บ้านหนองตาไก้ไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ nongsang.kkn5.go.th
40050087502571040050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 11บ้านโพนศิลาไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 043-313-289nongwaponsila.kkn5.go.th
40050088502901040050290 บ้านนาเพียง 4บ้านเหมือดแอ่นาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43462664napiang.kkn5.go.th
40050089502911040050291 โนนงามศึกษา 15บ้านโนนงามนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43462646nng_kk5@hotmail.comnonngam.kkn5.go.th
40050090502921040050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 7บ้านหนองผือนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ nongphue.kkn5.go.th
40050091502931040050293 บ้านโนนโพธิ์ 5บ้านโนนโพธิ์นาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43462600Carry53@hotmail.co.thnonpho.kkn5.go.th
40050092502941040050294 บ้านหนองไฮ 6บ้านหนองไฮนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 09-1863-5517nonghai.kkn5.go.th
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถ 9บ้านอาจสามารถนาเพียงชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 872147225atsamat.kkn5.go.th
40050094502581040050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม 1บ้านนาหนองทุ่มนาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 897119707nanongthum.kkn5.go.th
40050095502591040050259 บ้านโนนโก 6บ้านโนนโกนาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43260720admin.nkkn5@gmail.comnonkho.kkn5.go.th
40050096502611040050261 บ้านวังยาว 7บ้านวังยาวใหญ่นาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม wangyaw.kkn5.go.th
40050098510861040051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม #เรียนรวมบางชั้น 11บ้านซำผักหนามนาหนองทุ่มชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43260720admin.nkkn5@gmail.comnonkhos.kkn5.go.th
40050099502671040050267 ชุมชนโนนหันวันครู 6บ้านโนนหันโนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43391005nonhanwankru.5@gmail.comchunchonnonhun.kkn5.go.th
40050100502701040050270 บ้านโนนบุรุษ 1บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 855724601-nonburus.kkn5.go.th
40050101502711040050271 บ้านโนนลาน 4บ้านโนนลานโนนสะอาดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม nonlan.kkn5.go.th
40050102502721040050272 หนองม่วงประชานุกูล 7บ้านหนองม่วงโนนหันชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 089-8429990nongmuang.kkn5.go.th
40050103502731040050273 บ้านร่องแซง 3บ้านร่องแซงโนนหันชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43391430-rongsang.kkn5.go.th
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติ 4บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43260714Pukkync08@Gmail.comnonchat.kkn5.go.th
40050105502401040050240 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" 2บ้านดอนโนนอุดมชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43041072banhoi.kkn5.go.th
40050106502351040050235 บ้านโคกสูง 4บ้านโคกสูงโนนอุดมชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43463205khoksung.kkn5.go.th
40050107502381040050238 บ้านโนนอุดม 7บ้านบัวสิมมาโนนอุดมชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43463000-nonaudom.kkn5.go.th
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร 7บ้านโสกก้องวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ kongudom.kkn5.go.th
40050109502761040050276 บ้านนาคำน้อย 3บ้านนาคำน้อยวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --nakhumnoi.kkn5.go.th
40050110502771040050277 บ้านโป่งแห้ง 5บ้านโป่งแห้งวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 896210856banponghaeng@gmail.comphonghang.kkn5.go.th
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 11หนองทุ่มวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43210720Fayhinnongthum1@hotmail.co.thfaihin.kkn5.go.th
40050112502791040050279 วังหินลาดวังเจริญ 10บ้านวังหินลาดวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 810581133wanghinlad2555@gmail.comwanghinlad.kkn5.go.th
40050113502811040050281 บ้านหนองไผ่นาดี 9บ้านหนองไผ่เหนือวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43462001Nongphainadee_School@hotmail.co.thnongphainadee.kkn5.go.th
40050114502681040050268 บ้านธาตุ 4บ้านโคกงามหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 43214125pin_99@live.combantaat.kkn5.go.th
40050115502631040050263 หนองกุงพิทยาคม 5บ้านหนองกกุงหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม -nongkungpit@gmail.comnonggungpit.kkn5.go.th
40050116502641040050264 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 9บ้านหนองเขียดหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 818724709nongkiad205.kkn5.go.th
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง #เรียนรวมบางชั้น 8บ้านหนองหนามแท่งหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 818724709-nongnamthang.kkn5.go.th
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ #เรียนรวมบางชั้น 14บ้านโคกสูงหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43384825kss.school.055@hotmail.comkoksungsamran.kkn5.go.th
40050120502871040050287 ชุมชนหนองคะเน 9บ้านหนองคะเนหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43312225sewora54@gmail.comnongkane.kkn5.go.th
40050122502861040050286 หนองขามวิทยาคาร 9บ้านหนองขามหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43311894nongkhamwit.kkn5.go.th
40050123502531040050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 7บ้านโนนสะอาดหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43312461nonsaat @gmail.co.thnonsa-at.kkn5.go.th
40050124502801040050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 12บ้านวังหูกวางหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43260721wkr5@hotmail.co.thwanghukwang.kkn5.go.th
40050125502891040050289 บ้านยอดห้วย 8บ้านยอดห้วยหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ yodhuai.kkn5.go.th
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 0บ้านกุดเข้หนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43311872kudkhe.kkn5.go.th
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคม 10บ้านหนองไผ่หนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43312204nppk_2014@hotmail.comnongphaipit.kkn5.go.th
40050128502331040050233 บ้านหนองเสาเล้า 1บ้านหนองเสาเล้าหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 43260595school_bnsl@hotmail.comnongsaolao.kkn5.go.th
40050129502341040050234 หนองหว้าวิทยา 10บ้านหนองหว้าหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ nongwawit.kkn5.go.th
40050130502301040050230 บ้านสุขสมบูรณ์ 5บ้านสุขสมบูรณ์หนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 894433112-suksombun.kkn5.go.th
40050131502311040050231 บ้านหนองโพงโพด 2บ้านหนองโพงโพดหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ nongpongpod.kkn5.go.th
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลา 3บ้านหนองศาลาหนองเสาเล้าชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ -nongsara_school@hotmail.comnongsala.kkn5.go.th
40050134507821040050782 บ้านสารจอดร่องกลอง 2บ้านสารจอดซำยางสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 043-444357-sarnjod.kkn5.go.th
40050135507831040050783 หนองกระบือวิทยาคม 4บ้านหนองขี้ควายซำยางสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --nongkabue.kkn5.go.th
40050136507851040050785 บ้านซำยาง 1บ้านซำยางซำยางสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --samyang.kkn5.go.th
40050137508191040050819 บ้านซำจำปา 6บ้านซำจำปาดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 043-260202samjumpa.kkn5.go.th
40050138508221040050822 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 8บ้านวังขอนแดงดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 840158168-wangkhondang.kkn5.go.th
40050139508231040050823 อ่างทองวิทยาคม 1บ้านอ่างทองดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 083 4139001nuan1978@gmail.comangthong.kkn5.go.th
40050140508241040050824 บ้านนาอุดม 4บ้านนาอุดมดงลานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 098-5863527-na-udom.kkn5.go.th
40050141507811040050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 5บ้านโนนสำราญนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง nonsamran.kkn5.go.th
40050142507841040050784 แสงบัวทอง 8บ้านหนองแสงนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43462201saengbuathong.kkn5.go.th
40050143508181040050818 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม 2บ้านหนองไฮนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 864506233-bannonghai.kkn5.go.th
40050144507771040050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 4บ้านสี่แยกนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43444342rlek01@hotmail.combansiyaek.kkn5.go.th
40050145507781040050778 ท่ากุญชร 9บ้านท่าช้างนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43444162thakunchorn@hotmail.comtagunchon.kkn5.go.th
40050146507791040050779 นาจานนาเจริญโนนทัน 1บ้านนาจานนาจานสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43444273najannajareannontan@gmail.comnanjan.kkn5.go.th
40050148507731040050773 บ้านผาน้ำเที่ยง 4บ้านผาน้ำเที่ยงบริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 898402766-panamtiang.kkn5.go.th
40050149507741040050774 บ้านบริบูรณ์ 1บ้านบริบูรณ์บริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 43041350boriboon_kk5@hotmil.comboribun.kkn5.go.th
40050150507761040050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ 3บ้านพงษ์บริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 633916417ttlove_2527@hotmail.co.thbanpong.kkn5.go.th
40050151508211040050821 บ้านผาขาม 5บ้านผาขามบริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 981018469pakham.kkn5.go.th
40050152507721040050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 2บ้านท่าช้างน้อยบริบูรณ์สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 833527256-tachangnoi.kkn5.go.th
40050153507881040050788 บ้านสวนสวรรค์ 3บ้านสวนสวรรค์บ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 043-260354ban.suansawan@hotmail.comsuansawan.kkn5.go.th
40050154508151040050815 บ้านโสกจานนาดี 4บ้านโสกจานนาดีบ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -peemaipt0201@gmail.comsokjannadee.kkn5.go.th
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ 1บ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 899843661banmaisoksomkob@gmail.combanmai.kkn5.go.th
40050156507871040050787 บ้านโนนงาม 3บ้านโนนงามภูห่านสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง bannonngamschool117@gmail.combannonngam.kkn5.go.th
40050157507891040050789 ภูห่านศึกษา 2บ้านหนองตาไกล้ภูห่านสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --phuhan.kkn5.go.th
40050159507911040050791 บ้านหนองปลาซิว 1บ้านหนองปลาซิวภูห่านสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 432605550nongpasiw.kkn5.go.th
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 12บ้านวังเพิ่มวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 833619283-banwangpoem.kkn5.go.th
40050161507931040050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 6บ้านโนนหว้านไฟวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --nonwanfai.kkn5.go.th
40050162507941040050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 8บุ่งเม่นวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43399635bungmen2506@gmail.combanbungmen.kkn5.go.th
40050163507951040050795 บ้านปากห้วยฝาง 3บ้านปากห้วยฝางวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู pakhuaifang.kkn5.go.th
40050164507961040050796 บ้านโสกหาดสวรรค์ 13บ้านโสกหาดวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 862262272sokhad@sokhadschool.orgsokhadsawan.kkn5.go.th
40050165507981040050798 บ้านห้วยทรายขาว 7บ้านห้วยทรายขาววังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 625521409amnat2003@hotmail.comhuaisaikhaw.kkn5.go.th
40050166508001040050800 บ้านท่าช้าง 4บ้านท่าช้างวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู bantachang.kkn5.go.th
40050168508061040050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 4บ้านขมิ้นศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 088-5634862chitsanuboon.mee@gmail.comkaminnonhuana.kkn5.go.th
40050169508071040050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 9บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43642499khokkungh@hotmail.comkokkung.kkn5.go.th
40050170508081040050808 บ้านโคกม่วง 10บ้านโคกม่วงศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 872611550-kokmuang.kkn5.go.th
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 11บ้านโคกไม้งามศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43462402kokmaingam.kkn5.go.th
40050172508101040050810 บ้านศรีสุข 13บ้านลอมไผ่ศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 043-462515srisuk_139@hotmail.co.thbansrisuk.kkn5.go.th
40050173508111040050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 14บ้านโสกรังศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -kkn5.sokrang@hotmail.comsokrang.kkn5.go.th
40050175507751040050775 บ้านป่าน 8บ้านป่านสีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู banpan.kkn5.go.th
40050176508021040050802 อนุบาลสีชมพู 11บ้านโนนสวรรค์สีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 043-399107anubansichomphu.kkn5.go.th
40050177508031040050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา 10บ้านหนองตาไก้สีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 43210284nongtakaiphittaya_55@hotmail.comnongtakaipit.kkn5.go.th
40050179507711040050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 7บ้านโนนทองหลางสีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 804205614bannonthonglang.kkn5.go.th
40050180507991040050799 บ้านโคกป่ากุง 9บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายดงชมพู kokpakung.kkn5.go.th
40050182508121040050812 บ้านสันติสุข 6บ้านสันติสุขหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง santisuk.kkn5.go.th
40050183508131040050813 บ้านหนองโก 2บ้านหนองโกหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --bannonggo.kkn5.go.th
40050184508141040050814 โสกเต็นวิทยาคม 8บ้านซ่งหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 043-041367-soktenwit.kkn5.go.th
40050185508161040050816 บ้านหนองแดง 9บ้านหนองแดงหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง nongdang.kkn5.go.th
40050186508171040050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 3บ้านหนองทุ่มหนองแดงสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 043-260277bannongtum.kkn5.go.th
40050187505781040050578 บ้านกุดขอนแก่น 2บ้านกุดขอนแก่นกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน -khutkhonkhan@hotmail.comkudkhonkaen.kkn5.go.th
40050188505791040050579 บ้านไคร่นุ่น 3บ้านไคร่นุ่นกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43241224Khrainoon1234@windowslive.combankhainun.kkn5.go.th
40050189505801040050580 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 1บ้านค้อกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 084-3926050baankho@hotmail.combankor.kkn5.go.th
40050190505821040050582 บ้านโนนสำราญ 8บ้านโนนสำราญกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43041225noonsumran2528@hotmail.comnonsamlan.kkn5.go.th
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง #เรียนรวมบางชั้น 9บ้านเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260339ls.kkn5@hotmail.comloengsang.kkn5.go.th
40050193505851040050585 หนองโพนนาหม่อ 4บ้านหนองโพนกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 896202193Nongphonnamor@hotmail.comnongponnamoa.kkn5.go.th
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์ 1บ้านบ่อเขาน้อยเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43917047-jaturakam.kkn5.go.th
40050195506361040050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 8บ้านนาแพงเขาน้อยเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43917029-bannapang.kkn5.go.th
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยา 4บ้านกุดดุกดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 819547033-kuddukwit.kkn5.go.th
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยา 1บ้านดินดำดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 43260715dindam.kkn5.go.th
40050198505911040050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 6บ้านหนองทุ่มดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 43260400-nongtumnon.kkn5.go.th
40050199505921040050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 5บ้านกุดแคนทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 089-0417010kudkanpachasan.kkn5.go.th
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 3บ้านโคกสงเปือยทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 043-260179-koksongpueai.kkn5.go.th
40050201505951040050595 บ้านทุ่งชมพู 1บ้านทุ่งชมพูทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 931322824tungchompoo@gmail.comteungchomphu.kkn5.go.th
40050202505971040050597 บ้านหนองพลวง 6บ้านหนองพลวงทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 818454062Jigsaw_js@hotmail.comnongpluang.kkn5.go.th
40050203505981040050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 2บ้านห้วยขี้หนูทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 969268869huykninu@hotmail.comhuaikeenu.kkn5.go.th
40050205506001040050600 บ้านกุดน้ำใส 4บ้านกุดน้ำใสนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43458311tanatip479@gmail.comkudnamsai.kkn5.go.th
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสง 1บ้านนาชุมแสงนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 043 458 250nachumsang9@gmail.comnachumsang.kkn5.go.th
40050208506041040050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 3บ้านหนองย่างแลนนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43041229lantum55@thaimail.comnongyanglan.kkn5.go.th
40050209506051040050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 8บ้านหนองลุมพุกนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43260428nlpschool@hotmail.co.thbannonglumpuk.kkn5.go.th
40050210506061040050606 บ้านหัวฝาย 12บ้านหัวฝายนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 897501751-huafai.kkn5.go.th
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา 10บ้านโนนสะอาดนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน nonudomsa-at.kkn5.go.th
40050212506081040050608 บ้านคำใหญ่ 4บ้านคำใหญ่นาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260165kamyai_school@hotmail.comkumyai.kkn5.go.th
40050213506091040050609 นาหว้านาเจริญ 1บ้านนาหว้านาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 990275353nawanacharoen_school@hotmail.comnawa.kkn5.go.th
40050214506101040050610 บ้านโนนกระเดา 7บ้านโนนกระเดานาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 934492681nonkadao.kkn5.go.th
40050215506111040050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 2บ้านโนนสมบูรณ์นาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 862487114-nonsombun.kkn5.go.th
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษา 9บ้านโสกห้างนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43210332sokhang.kkn5.go.th
40050218506141040050614 ห้วยชันวิทยา 3บ้านห้วยชันนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43041235huaychan.kkn5@hotmail.comhuaichan.kkn5.go.th
40050219506151040050615 ภูเวียงวิทยายน 6บ้านหนองคาในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438251pwy127@hotmail.comphuwiangwit.kkn5.go.th
40050220506161040050616 บ้านโคกสูงวิทยา 10บ้านโคกสูงในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43260658koksung1999@hotmail.combankoksungwit.kkn5.go.th
40050221506171040050617 บ้านแดง 8บ้านแดงในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 982719564bandang.kkn5.go.th
40050222506181040050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 3บ้านโพธิ์ในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438260-pothong.kkn5.go.th
40050223505881040050588 บ้านโคกสง่า 4บ้านโคกสง่าบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43260180kookkai19680606@gmail.comkoksanga.kkn5.go.th
40050224506241040050624 บ้านเรือ 1บ้านเรือบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 634215610sumet@kkn5@go.thbanruea.kkn5.go.th
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 6ห้วยชันบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง suankuai.kkn5.go.th
40050226506211040050621 บ้านนาก้านเหลือง 3บ้านดอนหันภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291890nkl57@hotmail.comnakanlueang.kkn5.go.th
40050227505901040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา 8โพนเพ็กภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 093-5646262banphonphekithaya2482@gmail.componpheg.kkn5.go.th
40050228506291040050629 อนุบาลภูเวียง 4บ้านภูเวียงภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291212anubanphuwiang.kkn5.go.th
40050229506191040050619 บ้านหนองขาม 12บ้านหนองขามในเมืองเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438295nongkham.kkn5.go.th
40050230506371040050637 บ้านเมืองเก่า 1บ้านเมืองเก่าเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43438297suchatgood@yahoo.co.thmueangkao.kkn5.go.th
40050231506381040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 9บ้านหินร่องเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43457025hinrongschool1@hotmail.comhinrong.kkn5.go.th
40050232506391040050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 8บ้านหนองนาคำเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 43917052-bannongnakam.kkn5.go.th
40050233506401040050640 บ้านหนองบัว 4บ้านหนองบัวเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า40150ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า nongbua.kkn5.go.th
40050234506011040050601 ไตรคามวิทยาสรรค์ 2บ้านท่าเสี้ยวสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291861trikhamwit@hotmail.comtraikham.kkn5.go.th
40050235506331040050633 บ้านสงเปือย 1บ้านสงเปือยสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291343songpueyschool@hotmail.comsongpueai.kkn5.go.th
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลา 6บ้านอ่างศิลาสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291979angsila.kkn5.go.th
40050237506301040050630 บ้านโคกไร่ 7บ้านโคกไร่สงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง --kokrai.kkn5.go.th
40050238506311040050631 บ้านถ้ำแข้ 8บ้านถ้ำแข้สงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 813802332thamkae.kkn5.go.th
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1บ้านหนองกุงเซินหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0nnp240@hotmail.comnongkungsoen.kkn5.go.th
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 9บ้านหนองกระแหล่งหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน nongkalang.kkn5.go.th
40050241505811040050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 6บ้านโนนศิลาหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 043-260282nonsilanonmuangwittaya@hotmail.comnonsila.kkn5.go.th
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 16หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 043-917550-nongkung.kkn5.go.th
40050244506421040050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 3บ้านโคกสหกรณ์หนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 043 260182tong.suphaphorn@gmail.comkoksahakorn.kkn5.go.th
40050245506431040050643 บ้านวังขอนแดง #เรียนรวมบางชั้น 8บ้านวังขอนแดงหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 043-260340tharworn_thamwong@hotmail.combanwangkhondang.kkn5.go.th
40050248506251040050625 บ้านหัน 4บ้านหันหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง banhun.kkn5.go.th
40050249505931040050593 บ้านโคกกลางวิทยา 4บ้านโคกกลางหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 862192749kokklangwit.kkn5.go.th
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 5บ้านหนองผักแว่นหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 810559897nongpakwaen2408@gmail.comnongpagwan.kkn5.go.th
40050251506281040050628 บ้านห้วยบง 3บ้านห้วยบงหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง huaibong.kkn5.go.th
40050252506231040050623 บ้านพระบาท 2บ้านพระบาทหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 92754191prabat218@hotmail.comprabat.kkn5.go.th
40050253506271040050627 บ้านหว้าทอง 1บ้านหว้าทองหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 43260469neenana5227@gmail.comwathong.kkn5.go.th
40050254505651040050565 นาฝายวิทยา 5บ้านนาฝายเหนือนาฝายภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 081-3209514nafaiwit.kkn5.go.th
40050255505671040050567 บ้านสะแกเครือ 1บ้านสะแกเครือนาฝายภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 902019758-sakaekuea.kkn5.go.th
40050256505681040050568 บ้านสองคอน 3บ้านสองคอนนาฝายภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --songkon.kkn5.go.th
40050257505741040050574 บ้านโนนคอม 1บ้านโนนคอมโนนคอมภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43396030-nonkom.kkn5.go.th
40050258505761040050576 บ้านป่ากล้วย 4บ้านท่าขามโนนคอมภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43396205pao_naruk@hotmail.compakuai.kkn5.go.th
40050259505771040050577 บ้านสว่างโนนสูง 8บ้านนาน้ำซำใหม่ภูผาม่านภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 9672549240sawangnonsung.kkn5.go.th
40050260505751040050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 1บ้านภูผาม่านภูผาม่านภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43396029ntb5@hotmail.co.thbannonsawang.kkn5.go.th
40050261505731040050573 บ้านนาน้ำซำ 5บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 821395998wililuk365@gmail.comnanamsum.kkn5.go.th
40050262505691040050569 หนองแห้ววังมนศึกษา 3บ้านหนองแห้ววังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 800097188nonghaew.kkn5.go.th
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบ 1บ้านวังสวาบวังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43260346darin_va@windowslive.comwangsawab.kkn5.go.th
40050264505641040050564 บ้านเขาวง 5บ้านเขาวงวังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 043-260151bankaowong.kkn5.go.th
40050265505721040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 6บ้านห้วยซ้อห้วยม่วงภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43914115subsomboon-school@live.comsubsombun.kkn5.go.th
40050266505701040050570 ชีพอนุสรณ์ 3บ้านห้วยม่วงห้วยม่วงภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 43914001cheepanusorn@hotmail.comcheepanusorn.kkn5.go.th
40050267505711040050571 บ้านซำภูทอง 1บ้านซำภูทองเหนือห้วยม่วงภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 862308160-sunputhong.kkn5.go.th
40050268510311040051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 15บ้านหัวนาหม่อกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43260530namononlan@gmail.comnamoanonlan.kkn5.go.th
40050269510321040051032 บ้านกุดธาตุ 1บ้านกุดธาตุกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ kudthat.kkn5.go.th
40050270510331040051033 บ้านโคกนาฝาย 10บ้านโคกกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ koknafai.kkn5.go.th
40050271510341040051034 บ้านนาดี 16บ้านนาดีกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43260530bannadee.kkn5.go.th
40050272510351040051035 บ้านสะอาด 4บ้านสะอาดกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --bansa-at.kkn5.go.th
40050273510361040051036 บ้านหัวภู 3บ้านหัวภูกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 898055328huaphu.kkn5.go.th
40050274510371040051037 หนองแวงวิทยา 8บ้านหนองแวงกุดธาตุหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 8957203535nongwangwithaya@hotmail.comnongwangwit.kkn5.go.th
40050275510381040051038 บ้านขนวน 1บ้านขนวนขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43217909khanuan2012@gmail.comkanuan.kkn5.go.th
40050276510391040051039 บ้านศาลาดิน 7บ้านศาลาดินขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 043-041371saladin.kkn5.go.th
40050277510401040051040 บ้านหนองกุงคชสาร #เรียนรวมบางชั้น 3บ้านหนองกุงขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 00nongkungkotchasan.kkn5.go.th
40050278510421040051042 บ้านหนองพู่วังหินซา 5บ้านหนองพู่ขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 894216123nongpu.kkn5.go.th
40050279510451040051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 8บ้านคึมชาติขนวนหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0-kuemchat.kkn5.go.th
40050280510431040051043 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 6บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านโคกหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 872385944nongyaplong@hotmail.co.thnongyaplong.kkn5.go.th
40050281510441040051044 บ้านหนองหอย 7บ้านหนองหอยบ้านโคกหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 43041373-bannonghoi.kkn5.go.th
40050282510411040051041 บ้านหนองนาคำ 1บ้านหนองนาคำบ้านโคกหนองนาคำ40150ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ nongnakham.kkn5.go.th
40050283511931040051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 7บ้านดงสะคร่านวังสวาบภูผาม่าน40350ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน kaowong.kkn5.go.th


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ