ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 21711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050002508721040050872 บ้านสำราญหินลาด กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050003508731040050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1179 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050004508481040050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050005508501040050850 บ้านโนนดู่หนองแวง กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050006508671040050867 บ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050008508461040050846 บ้านกุดกว้าง กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญ จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050013508371040050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050014508381040050838 บ้านหัวบึงสว่าง จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050015508561040050856 บ้านกุดแคน โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 579 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050016508571040050857 บ้านกุดเลา โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050017508581040050858 บ้านโนนทอง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 24114 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050018508591040050859 บ้านฝางน้อย โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050019508601040050860 บ้านภูมูลเบ้า โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050020508611040050861 บ้านสระพังข่า โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 429 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050021508621040050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 679 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050022508631040050863 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050023508641040050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050024508651040050865 บ้านห้วยทรายทอง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 117 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050025508771040050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050026508491040050849 บ้านนาเปือย โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050027508511040050851 บ้านโนนทันวิทยา โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050029508531040050853 บ้านร่องสมอ โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 859 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050030508541040050854 บ้านหว้า โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 30311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050031508551040050855 บ้านห้วยม่วง โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 21112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050033508681040050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 679 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050034508691040050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยา โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050036508741040050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050037508751040050875 บ้านโนนหนองแวง โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050038508441040050844 บ้านหนองสระ บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 386 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูล บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 21912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050040508431040050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050043508411040050841 โพธิ์ตากวิทยา บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050045508321040050832 บ้านหาด บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050046508901040050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 526 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050047508281040050828 บ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 816 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050048508291040050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050049508301040050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 989 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050050508311040050831 บ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 309 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050051508251040050825 บ้านนาหว้า บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 726 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050052508261040050826 บ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 469 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050053508271040050827 บ้านเม็ง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050054508881040050888 บ้านหนองแวงภูเขา ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1518 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050055508891040050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 407 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050056508841040050884 บ้านดอนแขม ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1188 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050057508851040050885 บ้านดอนหันสระบัว ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050058508861040050886 บ้านนางิ้ว ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050059508871040050887 บ้านยางคำ ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 30612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050060508761040050876 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 102034 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4712 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050062508791040050879 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050063508801040050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 156 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050064508821040050882 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050065508831040050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050066508341040050834 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050067502271040050227 บ้านขามป้อม ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1399 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050068502281040050228 โคกม่วงศึกษา ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050069502291040050229 บ้านโป่งเอียด ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050070502361040050236 บ้านนาสีนวน ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1039 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050071502391040050239 บ้านสัมพันธ์ ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1229 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6310 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050073502421040050242 ชุมชนชุมแพ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43623 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050074502441040050244 บ้านชุมแพ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 25712 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050077502471040050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 66222 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050078502481040050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง #เรียนรวมบางชั้น ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050083502501040050250 บ้านไชยสอ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 739 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050084502541040050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 265 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050085502551040050255 บ้านหนองสังข์ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 389 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050087502571040050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050088502901040050290 บ้านนาเพียง นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1049 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050089502911040050291 โนนงามศึกษา นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050090502921040050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 799 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050091502931040050293 บ้านโนนโพธิ์ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050092502941040050294 บ้านหนองไฮ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 899 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050094502581040050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 27811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050095502591040050259 บ้านโนนโก นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1448 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050096502611040050261 บ้านวังยาว นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 27811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050098510861040051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม #เรียนรวมบางชั้น นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050099502671040050267 ชุมชนโนนหันวันครู โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 47917 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050100502701040050270 บ้านโนนบุรุษ โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050101502711040050271 บ้านโนนลาน โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050102502721040050272 หนองม่วงประชานุกูล โนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 22811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050103502731040050273 บ้านร่องแซง โนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050105502401040050240 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050106502351040050235 บ้านโคกสูง โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050107502381040050238 บ้านโนนอุดม โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 769 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050109502761040050276 บ้านนาคำน้อย วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050110502771040050277 บ้านโป่งแห้ง วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050112502791040050279 วังหินลาดวังเจริญ วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050113502811040050281 บ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050114502681040050268 บ้านธาตุ หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050115502631040050263 หนองกุงพิทยาคม หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050116502641040050264 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1968 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง #เรียนรวมบางชั้น หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 81 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ #เรียนรวมบางชั้น หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 42 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050120502871040050287 ชุมชนหนองคะเน หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 33113 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050122502861040050286 หนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 125641 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050123502531040050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 919 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050124502801040050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1138 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050125502891040050289 บ้านยอดห้วย หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050128502331040050233 บ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050129502341040050234 หนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050130502301040050230 บ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 336 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050131502311040050231 บ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050134507821040050782 บ้านสารจอดร่องกลอง ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 619 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050135507831040050783 หนองกระบือวิทยาคม ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050136507851040050785 บ้านซำยาง ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1188 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050137508191040050819 บ้านซำจำปา ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050138508221040050822 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1478 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050139508231040050823 อ่างทองวิทยาคม ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 27911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050140508241040050824 บ้านนาอุดม ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050141507811040050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050142507841040050784 แสงบัวทอง นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 177 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050143508181040050818 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050144507771040050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050145507781040050778 ท่ากุญชร นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050146507791040050779 นาจานนาเจริญโนนทัน นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16810 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050148507731040050773 บ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 506 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050149507741040050774 บ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050150507761040050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050151508211040050821 บ้านผาขาม บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 34317 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050152507721040050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050153507881040050788 บ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050154508151040050815 บ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 39319 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050156507871040050787 บ้านโนนงาม ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 469 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050157507891040050789 ภูห่านศึกษา ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050159507911040050791 บ้านหนองปลาซิว ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 36917 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050161507931040050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050162507941040050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050163507951040050795 บ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050164507961040050796 บ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1409 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050165507981040050798 บ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 264 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050166508001040050800 บ้านท่าช้าง วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050168508061040050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1808 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050169508071040050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050170508081040050808 บ้านโคกม่วง ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 22011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050172508101040050810 บ้านศรีสุข ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 19411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050173508111040050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1118 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050175507751040050775 บ้านป่าน สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050176508021040050802 อนุบาลสีชมพู สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050177508031040050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050179507711040050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050180507991040050799 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1398 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050182508121040050812 บ้านสันติสุข หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050183508131040050813 บ้านหนองโก หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050184508141040050814 โสกเต็นวิทยาคม หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1248 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050185508161040050816 บ้านหนองแดง หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050186508171040050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050187505781040050578 บ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1248 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050188505791040050579 บ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050189505801040050580 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050190505821040050582 บ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง #เรียนรวมบางชั้น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050193505851040050585 หนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์ เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 11812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050195506361040050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยา ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 19011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยา ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 12811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050198505911040050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050199505921040050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 13111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050201505951040050595 บ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050202505971040050597 บ้านหนองพลวง ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050203505981040050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050205506001040050600 บ้านกุดน้ำใส นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสง นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 26612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050208506041040050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050209506051040050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050210506061040050606 บ้านหัวฝาย นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 22511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050212506081040050608 บ้านคำใหญ่ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050213506091040050609 นาหว้านาเจริญ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050214506101040050610 บ้านโนนกระเดา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050215506111040050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 14211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050218506141040050614 ห้วยชันวิทยา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050219506151040050615 ภูเวียงวิทยายน ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 19411 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050220506161040050616 บ้านโคกสูงวิทยา ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050221506171040050617 บ้านแดง ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 396 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050222506181040050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050223505881040050588 บ้านโคกสง่า บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050224506241040050624 บ้านเรือ บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 489 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 8211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050226506211040050621 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 112435 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050227505901040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050228506291040050629 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 86329 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050229506191040050619 บ้านหนองขาม ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050230506371040050637 บ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 12911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050231506381040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 14912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050232506391040050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 699 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050233506401040050640 บ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 699 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050234506011040050601 ไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1258 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050235506331040050633 บ้านสงเปือย สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลา สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 12711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050237506301040050630 บ้านโคกไร่ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050238506311040050631 บ้านถ้ำแข้ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 26711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 12711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050241505811040050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 15211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050244506421040050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 938 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050245506431040050643 บ้านวังขอนแดง #เรียนรวมบางชั้น หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 74 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050248506251040050625 บ้านหัน หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050249505931040050593 บ้านโคกกลางวิทยา หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 13711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050251506281040050628 บ้านห้วยบง หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 389 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050252506231040050623 บ้านพระบาท หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 309 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050253506271040050627 บ้านหว้าทอง หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 547 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050254505651040050565 นาฝายวิทยา นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050255505671040050567 บ้านสะแกเครือ นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 295 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050256505681040050568 บ้านสองคอน นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050257505741040050574 บ้านโนนคอม โนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1458 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050258505761040050576 บ้านป่ากล้วย โนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 19611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050259505771040050577 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050260505751040050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1908 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050261505731040050573 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 437 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050262505691040050569 หนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 14511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบ วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 11811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050264505641040050564 บ้านเขาวง วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 437 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050265505721040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 32514 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050266505701040050570 ชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1369 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050267505711040050571 บ้านซำภูทอง ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 687 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050268510311040051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 18111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050269510321040051032 บ้านกุดธาตุ กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 22811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050270510331040051033 บ้านโคกนาฝาย กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050271510341040051034 บ้านนาดี กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 21811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050272510351040051035 บ้านสะอาด กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 15311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050273510361040051036 บ้านหัวภู กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050274510371040051037 หนองแวงวิทยา กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1358 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050275510381040051038 บ้านขนวน ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 29813 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050276510391040051039 บ้านศาลาดิน ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050277510401040051040 บ้านหนองกุงคชสาร #เรียนรวมบางชั้น ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050278510421040051042 บ้านหนองพู่วังหินซา ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050279510451040051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050280510431040051043 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050281510441040051044 บ้านหนองหอย บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050282510411040051041 บ้านหนองนาคำ บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 22214 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
40050283511931040051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ