ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050283511931040051193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Kaowong Dongsakrantadfha
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงสะคร่าน
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kaowong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.733028
Longitude
101.791733
Tabe 3
Tab 5