ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองนาคำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050282510411040051041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnakham
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองนาคำ
ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongnakham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.80137
Longitude
102.3360854
Tabe 3
Tab 5