ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหอย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050281510441040051044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหอย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghoi
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหอย
ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041373-bannonghoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.79148023
Longitude
102.3588081
Tabe 3
Tab 5