ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050280510431040051043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyaplongnongwa School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
872385944nongyaplong@hotmail.co.thnongyaplong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.80255492
Longitude
102.3506277
Tabe 3
Tab 5