ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050279510451040051045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)bankhamchatprachasan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านคึมชาติ
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-kuemchat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7516
Longitude
102.4124
Tabe 3
Tab 5