ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองพู่วังหินซา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050278510421040051042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพู่วังหินซา
ชื่อ (อังกฤษ)bannongpoowanghinza
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองพู่
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
894216123nongpu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7900456
Longitude
102.3954187
Tabe 3
Tab 5