ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050277510401040051040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงคชสาร
ชื่อ (อังกฤษ)NONGKHOONGKODCHASAN
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุง
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
00nongkungkotchasan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7596
Longitude
102.3626
Tabe 3
Tab 5