ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศาลาดิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050276510391040051039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาดิน
ชื่อ (อังกฤษ)BANSALADIN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านศาลาดิน
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-041371saladin.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7516
Longitude
102.391
Tabe 3
Tab 5