ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขนวน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050275510381040051038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนวน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHANUAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านขนวน
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43217909khanuan2012@gmail.comkanuan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7856138
Longitude
102.3832208
Tabe 3
Tab 5