ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวภู
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050273510361040051036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวภู
ชื่อ (อังกฤษ)banhuapoo school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวภู
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
898055328huaphu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8663525
Longitude
102.2335906
Tabe 3
Tab 5