ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะอาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050272510351040051035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)Bansaard
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านสะอาด
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--bansa-at.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8806324
Longitude
102.2891583
Tabe 3
Tab 5