ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาดี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050271510341040051034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannadee
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาดี
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260530bannadee.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.810662
Longitude
102.3140976
Tabe 3
Tab 5