ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกนาฝาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050270510331040051033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกนาฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)bankoknaflay
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคก
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
koknafai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.823
Longitude
102.3318
Tabe 3
Tab 5