ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดธาตุ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050269510321040051032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kudthat
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดธาตุ
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kudthat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8821411
Longitude
102.2619565
Tabe 3
Tab 5