ข้อมูลสถานศึกษา
นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050268510311040051031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวนาหม่อ
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260530namononlan@gmail.comnamoanonlan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.85369783
Longitude
102.3047932
Tabe 3
Tab 5