ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านซำภูทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050267505711040050571
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำภูทอง
ชื่อ (อังกฤษ)SAMPUTONG SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านซำภูทองเหนือ
ตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862308160-sunputhong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.714206
Longitude
101.929864
Tabe 3
Tab 5