ข้อมูลสถานศึกษา
ชีพอนุสรณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050266505701040050570
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชีพอนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Cheepanusorn
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยม่วง
ตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43914001cheepanusorn@hotmail.comcheepanusorn.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7333
Longitude
101.9298
Tabe 3
Tab 5