ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050265505721040050572
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)bansubsomboon
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยซ้อ
ตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43914115subsomboon-school@live.comsubsombun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7502969
Longitude
101.9088252
Tabe 3
Tab 5