ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050264505641040050564
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวง
ชื่อ (อังกฤษ)khaowong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาวง
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260151bankaowong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.64821615
Longitude
101.7789692
Tabe 3
Tab 5