ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังสวาบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050263505661040050566
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังสวาบ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังสวาบ
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260346darin_va@windowslive.comwangsawab.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.70983252
Longitude
101.84706
Tabe 3
Tab 5