ข้อมูลสถานศึกษา
หนองแห้ววังมนศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050262505691040050569
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแห้ววังมนศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแห้ว
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
800097188nonghaew.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6530176
Longitude
101.8020893
Tabe 3
Tab 5