ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050260505751040050575
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONSAWANGTAKRABUA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูผาม่าน
ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43396029ntb5@hotmail.co.thbannonsawang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6428
Longitude
101.9052
Tabe 3
Tab 5