ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสว่างโนนสูง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050259505771040050577
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสว่างโนนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)Sawangnonsung
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาน้ำซำใหม่
ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
9672549240sawangnonsung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6712291
Longitude
101.9430756
Tabe 3
Tab 5