ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่ากล้วย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050258505761040050576
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ากล้วย
ชื่อ (อังกฤษ)Phakluay
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าขาม
ตำบลโนนคอม
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43396205pao_naruk@hotmail.compakuai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6422115
Longitude
101.9439632
Tabe 3
Tab 5