ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนคอม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050257505741040050574
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคอม
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkhom school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนคอม
ตำบลโนนคอม
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43396030-nonkom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.63699343
Longitude
101.9149279
Tabe 3
Tab 5