ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสองคอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050256505681040050568
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองคอน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสองคอน
ตำบลนาฝาย
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--songkon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6623
Longitude
101.84
Tabe 3
Tab 5