ข้อมูลสถานศึกษา
นาฝายวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050254505651040050565
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาฝายวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nafaiwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาฝายเหนือ
ตำบลนาฝาย
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-3209514nafaiwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6662
Longitude
101.8508
Tabe 3
Tab 5