ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหว้าทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050253506271040050627
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหว้าทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwathong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหว้าทอง
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260469neenana5227@gmail.comwathong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.70305452
Longitude
102.4326382
Tabe 3
Tab 5