ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพระบาท
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050252506231040050623
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพระบาท
ชื่อ (อังกฤษ)Banprabat School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านพระบาท
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
92754191prabat218@hotmail.comprabat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.72120071
Longitude
102.4420807
Tabe 3
Tab 5