ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยบง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050251506281040050628
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaybong School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยบง
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huaibong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7386
Longitude
102.4507
Tabe 3
Tab 5