ข้อมูลสถานศึกษา
หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050250505961040050596
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpakwaen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองผักแว่น
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810559897nongpakwaen2408@gmail.comnongpagwan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.76639095
Longitude
102.4582717
Tabe 3
Tab 5