ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050248506251040050625
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัน
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
banhun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.67965221
Longitude
102.4242575
Tabe 3
Tab 5