ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050242506451040050645
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkungtanasan sophon school
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหนองกุงธนสาร
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-917550-nongkung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6418463
Longitude
102.4513894
Tabe 3
Tab 5