ข้อมูลสถานศึกษา
หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050240506461040050646
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nongkralaengkradaowitthaya
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกระแหล่ง
ตำบลหนองกุงเซิน
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongkalang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6320918
Longitude
102.4694078
Tabe 3
Tab 5