ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านถ้ำแข้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050238506311040050631
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำแข้
ชื่อ (อังกฤษ)thumkae
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านถ้ำแข้
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
813802332thamkae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.597
Longitude
102.5324
Tabe 3
Tab 5