ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสงเปือย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050235506331040050633
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสงเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)BanSongpuey
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านสงเปือย
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43291343songpueyschool@hotmail.comsongpueai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.640565
Longitude
102.3735336
Tabe 3
Tab 5