ข้อมูลสถานศึกษา
ไตรคามวิทยาสรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050234506011040050601
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคามวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)trikhamwittayasun
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าเสี้ยว
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43291861trikhamwit@hotmail.comtraikham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6292719
Longitude
102.3651738
Tabe 3
Tab 5