ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050232506391040050639
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnakhomprachanukhro
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองนาคำ
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43917052-bannongnakam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.673835
Longitude
102.3260052
Tabe 3
Tab 5