ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050231506381040050638
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANHINRONGNONSAWAN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินร่อง
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43457025hinrongschool1@hotmail.comhinrong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6491188
Longitude
102.2786544
Tabe 3
Tab 5