ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเมืองเก่า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050230506371040050637
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองเก่า
ชื่อ (อังกฤษ)banmueanggao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านเมืองเก่า
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43438297suchatgood@yahoo.co.thmueangkao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.66780932
Longitude
102.3080811
Tabe 3
Tab 5