ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองขาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050229506191040050619
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongkham
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองขาม
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43438295nongkham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6795454
Longitude
102.2854268
Tabe 3
Tab 5