ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลภูเวียง
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050228506291040050629
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลภูเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanphuwiang School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูเวียง
ตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43291212anubanphuwiang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6554
Longitude
102.3752
Tabe 3
Tab 5