ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนเพ็กพิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050227505901040050590
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนเพ็กพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banphonphekpithaya
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านโพนเพ็ก
ตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
093-5646262banphonphekithaya2482@gmail.componpheg.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.690319
Longitude
102.371812
Tabe 3
Tab 5