ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาก้านเหลือง
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050226506211040050621
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)bannakanluangschool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43291890nkl57@hotmail.comnakanlueang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.65245351
Longitude
102.3785138
Tabe 3
Tab 5