ข้อมูลสถานศึกษา
สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050225505861040050586
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)sounkluyhuychunwittayakan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านห้วยชัน
ตำบลบ้านเรือ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
suankuai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.68187296
Longitude
102.2965889
Tabe 3
Tab 5