ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเรือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050224506241040050624
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrua
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านเรือ
ตำบลบ้านเรือ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
634215610sumet@kkn5@go.thbanruea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.67579634
Longitude
102.4026122
Tabe 3
Tab 5