ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสง่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050223505881040050588
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสง่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOGSANGA SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบลบ้านเรือ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260180kookkai19680606@gmail.comkoksanga.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.72184458
Longitude
102.3818944
Tabe 3
Tab 5